Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych (termin składania ofert do 4 marca 2022 roku)

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz innych uprawnionych
(termin składania ofert do 4 marca 2022 roku)

 

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1 Polski Czerwony Krzyż Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów, w tym żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz działaczy opozycji przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO PCK 129 700,00 zł
 2 Stowarzyszenie "Narębski Point" Wsparcie i opieka na rzecz ppłk. w st. spocz. prof. dr. hab. Wojciecha Narębskiego 5 600,00 zł
 3 Fundacja Wspólnota Pokoleń #PomocDlaKombatanta 79 300,00 zł
 4 Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Sejny Wdzięczni Bohaterom 35 400,00 zł

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
1. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Wdzięczni kombatantom! Odrzucenie - oferta nie spełnia kryteriów w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych
 2. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego Świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w 2022 Odrzucenie - oferta nie spełnia kryteriów w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych

DataAutorCzynność
2022-12-12 11:46:11Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-25 12:27:39Mateusz RoszczykPodgląd