Zmiana w treści ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku!

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

 

W treści ogłoszenia zmianie ulega zapis dotyczący wysokości środków finansowych dostępnych w konkursie, pkt. I ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 000 000 zł.”

 

Pozostałe zapisy powyższego ogłoszenia nie ulegają zmianie.


 


DataAutorCzynność
2022-01-21 10:31:14Mateusz RoszczykPodgląd
2021-02-22 13:00:10Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2021-02-22 12:59:47Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd