Ułatwienia dostępu

Bieżące

Lp.

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

2

Zamówienie publiczne prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl przy użyciu dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp na świadczenie usług polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość RP, działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej

08.02.2022 r

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
wordicon large Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 3 do SWZ – PPU
Załącznik nr 4 do SWZ – JEDZ

         Załącznik nr 4a do SWZ – JEDZ (.xml)
wordicon large Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej
wordicon large Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji
wordicon large Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu
wordicon large Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

Modyfikacja SWZ 09.02.2022 r.

SWZ po modyfikacji 09.02.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 09.02.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 14.02.2022 r.

Informacja o kwocie

Zapytanie - Wyjaśnienie 11.03.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 11.03.2022 r. - 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert popr

Wybór oferty

 

1

Zamówienie publiczne prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl przy użyciu dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych przez okres 24 miesięcy.

28.01.2022 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
wordicon large Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
exceliconZałącznik nr 1.1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 3 do SWZ – PPU
Załącznik nr 4 do SWZ – JEDZ
wordicon large Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej
wordicon large Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji
wordicon large Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu
wordicon large Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

Zapytanie - Wyjaśnienie 17.02.2022 r.

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


DataAutorCzynność
2022-03-30 08:12:43Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-21 13:53:00Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-16 07:37:14Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-16 07:33:44Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-14 11:29:38Beata WodarczykPodgląd
2022-03-11 14:17:48Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-11 13:04:08Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-11 08:56:44Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-02 10:46:48Mateusz RoszczykPodgląd
2022-03-01 11:01:17Mateusz RoszczykPodgląd
2022-02-17 09:13:35Mateusz RoszczykPodgląd
2022-02-14 09:26:55Mateusz RoszczykPodgląd
2022-02-09 13:15:16Mateusz RoszczykPodgląd
2022-02-09 13:00:57Mateusz RoszczykPodgląd
2022-02-08 08:47:28Mateusz RoszczykPodgląd
2022-01-28 09:45:00Mateusz RoszczykPodgląd
2020-07-15 12:49:37Sebastian MierzwinskiPodgląd
2020-07-02 07:36:31Mateusz RoszczykPodgląd
2020-06-29 11:13:31Mateusz RoszczykPodgląd
2019-10-23 06:16:09Mateusz RoszczykPodgląd
2019-10-22 08:37:07Marcin GajosPodgląd
2019-04-10 09:29:04Mateusz RoszczykPodgląd