Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Uhonorowanie ostatniego żyjącego obrońcy Grodna

W dniu 26 lutego 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski odwiedził ostatniego z żyjących na Białorusi obrońców Grodna we wrześniu 1939 roku, żołnierza Armii Krajowej, Sybiraka, 94-letniego Kazimierza Tumińskiego. Uhonorowany przez Szefa Urzędu medalem „Pro Patria” oraz statuetką Orła Białego, niezwykle wzruszony Kazimierz Tumiński dziękował za pamięć o polskich weteranach mieszkających na Białorusi.