Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Pierwsza rocznica odsłonięcia pomnika „Dla nich” na Powązkach Wojskowych

W dniu 30 września 2013 r., w 74. rocznicę powstania Rządu Polskiego w Paryżu, na Kwaterze Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach Apelem Poległych, salwą honorową oraz złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów uczczono pamięć żołnierzy polskich walczących na frontach II wojny światowej. Uroczystość połączono z 1. rocznicą odsłonięcia pomnika „Dla Nich”, upamiętniającego bohaterstwo 250 tysięcy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących na zachodnich frontach podczas II wojny światowej.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, wdowa po Prezydencie RP na Uchodźstwie Karolina Kaczorowska oraz inicjatorka i przewodnicząca komitetu budowy pomnika „Dla nich” Irena Delmar-Czarnecka.

Jan Stanisław Ciechanowski podkreślił, że patrząc na ten pomnik, przypominamy sobie rzeczy ważne z punktu widzenia naszej tożsamości narodowej, przede wszystkim ogromny wysiłek żołnierzy Polski niepodległej.

Przypominamy, że polscy żołnierze podczas II wojny światowej walczyli o niepodległość. Polska mogła być po wojnie suwerenna albo tej suwerenności pozbawiona. Żołnierze PSZ w czasie wojny i po wojnie zawsze nam o tym przypominali – przypominali tak skutecznie, że filarem dzisiejszej Rzeczypospolitej jest pamięć o nich, o polskim Rządzie na Uchodźstwie, który do końca sprawował swoje funkcje, a także pamięć o tych, którzy jak drogi naszej pamięci Prezydent Ryszard Kaczorowski przechowali tę polską suwerenność we wspaniałym gronie Polaków, którzy do Ojczyzny wrócić nie mogli, a którzy Jej nie zapomnieli - powiedział Ciechanowski. Kierownik Urzędu przypomniał, że Polskie Siły Zbrojne to również symbol tego, co określamy chwałą oręża polskiego. Pogratulował Irenie Delmar-Czarneckiej inicjatywy przypominającej cierpienie polskich kobiet podczas II wojny światowej. Wyraził również życzenie, by ten pomnik był miejscem, które gromadzić będzie następne pokolenia Polaków.

Honorową asystę wojskową podczas uroczystości zapewnił Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Uroczystości zorganizowała Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przy współudziale UdSKiOR.

  

Galeria zdjęć fot. Alina Nowacka